Ett - där

Ett - där - som aldrig går att äga


Uppsala konstmuseum

24 okt 2020 - 21 feb 2021


Installation ”ett – där – som aldrig går att äga”


Uppsala Konstmuseum

24 oktober 2020 – 21 februari 2021

Ingår i samlingsutställningen ”Relationer” med svenska konkretister, Elli Hemberg, Olle Baertling, Nils Erik Falk, Kaisa Holmström, Kurt Simons och Anna Nyberg


”Ett – där – som aldrig går att äga” är ett utforskande av rummets rymds, konstverkens sträckning och besökarens samspel med rummet och objekten. Genom att skapa en komplex installation där besökarens perception utmanas.

De tvådimensionella fälten och linjerna i verken är precis det du ser men bildar tredimensionella rumsligheter i vilka du kan vandra. På så sätt förvandlas hela tiden bilden, som du ser och samtidigt vistas i. Perspektivet vrids ut i rummet och du som besökare bär hela tiden med dig ditt eget fokus. Du är huvudpersonen i en perceptiv lek.

Rummet är inte längre en bakgrund utan bildar tillsammans med objekten en helhet. Objekten har övergått till rörelse i ett mångdimensionellt rum, där rummet och innehållet är ett. Konsten och rummet är inventerade, objektskonsten är upplöst och tomrummet fylls med innehåll, en plats för dig att känna på varandet.