Större än

>(större än)

Celsiusskolan i Uppsala 2020 och2008

Uppdragsgivare: Offentlig KonstUppsala Kommun


När jag 2008 fick uppdraget att göra en konstnärlig gestaltning till Celsiusskolan och först besökte skolan blev jag tagen av arkitekturen i byggnaden, de ljusa korridorerna som löper ut med de två karaktäristiska innergårdarna med skulpturer av Olle Baertling. Den ena innergården hade vid ombyggnationen utav matsalen förlorat mycket av sin ursprungliga 60-talskaraktär. Eftersom matsal, uppehållsrum och innergård ligger i fil med varandra, kunde jag inte motstå frestelsen att föra samman dessa tre enheter i ett gemensamt konstverk. Jag ville i mitt förslag återskapa en innergård, samt ta med matsal och uppehållsrum, och skapa en liknande känsla som sin intakta tvillinggård, men där det ändå händer något helt nytt. Jag lät ett grönt snitt och en svart kontur bygga en immateriell skulptur för att ta både byggnad och innergård i anspråk. Ett schakt av grön färg och en svart linje som skär rakt igenom byggnaden, genom matsal, uppehållsrum och innergård, för samman och klyver på samma gång och skapar en rymd utanför det befintliga rummet. Konstverket kan kanske påminna dig om att något är större än den byggnad och den vardag du befinner dig i just nu. En tanke som skär igenom materia och titeln blev ”>(större än)”. 2008 delades uppdraget upp i två delar då budgeten inte räckte till att utföra markarbetet på innergården och man ville göra ett större grepp om den ”förstörda ” innergården i samband med att ombyggnaden av aulan skulle ske inom några år, vilket tog längre tid än planerat men 2020 står äntligen del 2 färdig. Vid omarbetningen restaurerades hela verket samt att den svarta konturen som löper både inne och ute på gården lades i svart granit. Till den gröna linjen utvändigt skapades durkplåtselementen, lackade i den rätta gröna färgen, i ett mycket slitstark lack som tål utomhusbruk.Dansvideo koppla tillyoutube?

https://www.youtube.com/watch?v=52pRZqh_TfM


fotografer: Anna Nybergoch Pär Fredin (en bild nr 1 )