Solen gick upp

Solen gick upp. Sedan hände flera saker samtidigt. 2022

Konstnärlig gestaltning av två stycken väntrum på BUP Nya Psykiatriska Länssjukhuset i Region Kalmar.


Två väntrum på plan 5 och 6 i nya psykiatriska sjukhuset ligger öppna ut mot korridorerna. Genom att lägga in olika färgade ytor och linjer i golvmattan kunde jag bryta upp rumsligheten. Platsen bredde ut sig mot korridoren och blev också synlig för besökarna från längt håll i korridoren. I arbetet med utformningen utgick jag från en tidigare installation ”Någonstans är här - allting vandrar igenom mig” som innehöll måleri och teckning samt textila verk. Två textila målningar fick var sitt vitrinskåp byggda till sig, under dem placerades en spegel som speglade insidan av verken där en optisk effekt uppstår av måleriet. Teckningar och målningar översattes till laminat som blev till både konstverk på väggen samt inbyggda i byggda skåp och lådor för förvaring till leksaker och böcker i väntrummen. Streckdragning och färgfält målades upp på väggarna och sedan lät jag trycka upp gardiner med måleri och teckning. Jag ville att det måleriska inslagen skulle gå från att vara konstverk och även sträcka sig ut till betraktaren och vara brukbara och oömma. Det finns hemliga teckningar placerade under skåpen för barnen att upptäcka.


Fotograf: Michelangelo Miskulin