Himlen stannar kvar

Himlen stannar kvar

Skissuppdrag:till Danderyds Sjukhus, Nya akuten 3 platser, 2015

Uppdragsgivare: Kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting


Jag går på en gata i Falun och passerar en garnbutik, utanför står en korg med äldre korsstygnsbroderier. Jag går vidare. I mitt huvud pågår ett letande efter något som ska ge förtröstan till alla de personer som passerar en akutmottagning dagligen. Vem kan möjligen se in i dessa människors tankar? Alla med sin egen anledning till att de sökt akut sjukvård eller om de är där för att hjälpa någon vän eller anhörig som inte mår bra. Jag vet av egen erfarenhet hur det känns att möta svår sjukdom och död hos nära anhöriga. Jag har tillbringat många timmar på sjukhus. Man vill hålla fast vid livet, göra det lite drägligare för den sjuka genom att puffa upp en kudde eller byta till ett svalare täcke, hämta lite vatten. Små saker, detaljer i det stora hela kan göra att det känns lite bättre. Bra att fokusera på nuet, men också att drömma sig bort till något evigt.

Broderiet jag lägger märke till i Falun, föreställer en häst som står vid enfors. Men det är himlen på bilden jag fastnar för, några trädtoppar tecknar sig mot molnen och den blå himlen. Det typiska utseendet hos ett korsstygnsbroderi, som får mig att känna mig hemma. Ett minne av en annan tid och en annan plats.

Att bygga upp en bild av korsstygn är ett långsamt arbete, hantverket vittnar om en omsorg. Man måste vara metodisk och noggrann. Där finns en länk över till läkaren och sjuksköterskans hantverk, tiden de lägger ner på patientens välbefinnande och tillfrisknade. Noggrannheten som gör att inga fel begås och tiden som hjälper patienten att läka och bli frisk igen.

Bilden av naturen, längtan till något som är större än oss och som alltid finns. Himlen stannar kvar.

Uppbrytandet av rummet. Himlen tas ner till marken. Väggen öppnar sig. På innergården finns en liten bit himmel som kanske kan tala om att det omöjliga är möjligt. Ännu finns det hopp.


Förslaget består av:


Huvudentrén.


Stödmurensom löper framför entrén till byggnaden täcks med mosaikstenar 2x2 cm. Mönstret som sätts upp föreställer en himmel och trädtopparsom utgår ifrån ett broderi i korstygn. Den har två olika skalor vilket ger en förskjutning i bilden, i perspektivet. Varje korsstygn i bilden gestaltas på väggen av 4 x 4 respektive 3 x 3 mosaikstenar. Bilden har ett enkelt raster bestående av en grå sten i varje hörn av korstygnet, för att efterlikna stramaljen som korsstygnsbroderiet är sytt på. Längs med väggen framför mosaiken och upp mot staketet monteras 3 st träd. Utseendet bygger på korsstygnsbroderiets ritning av träden. De sågas ut i aluminiumplåt 2 cm tjock. De monteras med en distans på 1 cm framför mosaiken och fästes i mosaik väggen med bultar. Träden kommer inte behövas fästas i staket eftersom plåten är kraftig.


Innergården


En slingrig grusgång men en viss plastisitet finns på mitten av gården. När man går på den finns det flera alternativa vägval under hela promenaden. Den bildar en tydlig teckning när man ser den uppifrån från övre våningarna i sjukhuset Teckningen är en motsats till den strikta arkiteturen, och mjukar upp gårdsutrymmet och hjälper träden och växterna att mer närma sig den naturliga naturen.

På marken närmast väntrummet ligger en bit himmel, den är utformad som ett kilformat hörn. Ser man bara en bit av något större, kanske finns det mer himmel under marken? Den är uppbyggd av aluminiumplåt och täckt med mosaik. Den är synlig ifrån väntrummets och från fönstren på de övre våningarna i byggnaden.


Parkgränd


Nära den plats som ska rymma bänkar och bord för patienter och personal som är till för att ta en paus vid, sticker ett hörn av den broderade himlen upp. En bit himmel för att öppna utrymmet mellan huskropparna och påminna om någonting bortanför den reella verkligheten. Den är tillverkad i aluminiumplåt och klädd med mosaik. Den är förankrad i marken med ett ingjutningsgods som gjuts fast i ett fundament under marken. Den har två sidor och kan även ses genom fönstret inne från byggnaden.