Focus, cut and cure

Titel/arbetsnamn: Focus, cut and cure

Skissuppdrag: Projekt CHOPIN,Karolinska Huddinge. Trapphus och hisshallar. 2016

(blev ej uppfört)


Min första tanke inför detta skissuppdrag var möjligheten att skapa att konstverk som både kan upplevas på avstånd, i parken, utanför byggnaden genom den fönsterförsedda väggen samt på nära håll, en sinnlig och fysisk upplevelse för den som befinner sig i trapphuset.

Ett konstverk som har flera funktionerpå samma gång och flera upplevelsemöjligheter. Ett konstverk som kan utvecklas i sin upplevelse. Jag har i mitt konstnärliga sökande, koncentrerade mig på byggnadens användningsområde, kirurgi, jag har försökt tränga mig in i huvudet på kirurgen. När jag tänker mig in i kirurgens yrke, dyker min egen känsla upp, motståndet i och den för mig onaturliga känslan i att skära i en annan mänsklig kropp, att bidra till smärta. Där har kirurgen förmågan och kunskapen att se bortom denna känsla av att man gör en människa ”illa”och i stället fokusera på vetskapen om att det kommer göra människan frisk. Du blir frisk om jag skär i dig! Kirurgen måste fokusera på något som ligger längre fram, behålla detta fokus,för att kunna göra sina handlingar och därigenom bota. Ha ett bortom perspektiv mitt i nuet och samtidigt befinna sig i nuet för att utföra sitt hantverk med största möjliga skicklighet. Jag har skapat ett nu och ett perspektiv på samma gång, det är ett färgfokus eller kanske en ritning, ett centralperspektiv bestående av färgfält. Ett sug in till framtiden, tiden som ligger längre bort och ett stillastående närvaro av färg på nära håll. Ett verk som går att uppleva på nära håll med sin kropp och se på avstånd för en annan förståelse och perspektiv. Men någon har skurit i bilden, själva fokuset, mittpunkten har blivit utskuren och flyttad till nästa hisshall. Vill även konstnären bota? Fokuset har förflyttat sig, allt är möjligt, ständig nya synvinklar på problem, nya lösningar är möjliga, vetenskapen går vidare och gör nya upptäckter. Det är ett fysiskt verk som kan upplevas av kroppen och ett visuellt verk som kan upplevas av bilden som uppstår utifrån. En positiv bieffekt av konstverket, som också efterfrågas i skissuppdraget är att det kommer bidra till orienteringen i byggnaden. Färgen är en tydlig signal påviken våning du befinner dig, när du sett konstverket utifrån sett helheten, så kan du också med hjälp av konstverket veta viket av trapphusen och vilken våning du befinner dig i/på.